Fundacja EduWEb3

Poprzez edukację podnosimy świadomość na temat technologii web3 i jej potencjalnych zastosowań i możliwości, jakie ze sobą niesie. 

O nas

Misją Fundacji jest szeroko pojęta edukacja w zakresie nowych technologii. Będziemy zajmować się informowaniem społeczeństwa o roli cyfrowych aktywów w gospodarce jak również popularyzować wiedzę o technologii blockchain, tokenach kryptograficznych i kryptowalutach. Fundacja będzie także edukować na temat założeń WEB 3 jako nowej generacji Internetu.

Idea

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez organizowanie konferencji, eventów, szkoleń, prelekcji, sympozjów i spotkań oraz tworzenie powszechnie dostępnych zasobów edukacyjnych. Zakładamy również doradztwo w obszarze nowych technologii dla firm oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi publicznymi, prywatnymi instytucjami edukacyjnymi i biznesowymi w związku z realizacją naszych celów statutowych, także prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Zarząd projektu

Jakub Bartoszek

Prezes Zarządu

Piotr Niźnikowski

Członek Zarządu

Krystian Dryniak

Członek Zarządu

Nasi partnerzy

kontakt@eduweb3.org
Copyright © 2023, eduweb3
All trademarks and copyrights belong to their respective owners.